LƯỚI TÚI L80

Túi lưới nhựa PP đóng gói nhiều chủng loại sản phẩm như:
  • Túi lưới dùng để bao bọc các sản phẩm Inox
  • Túi lưới đựng phân bón