/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

LƯỚI TÚI L36

Túi lưới nhựa PP đóng gói nhiều chủng loại sản phẩm như:
  • Túi lưới dùng để bao bọc các sản phẩm Inox
  • Túi lưới đựng phân bón