LƯỚI TÚI L200

Túi lưới nhựa PP đóng gói nhiều chủng loại sản phẩm như:
  • Túi lưới đóng bưởi
  • Túi lưới đóng hành tỏi
  • Túi lưới đóng thạch rau câu
  • Túi lưới đóng nhãn xuất khẩu
  • Túi lưới đóng gói bánh – kẹo – thực phẩm
  • Túi lưới đóng rau, củ, quả các loại trong siêu thị