Sản phẩm hợp tác giữa Seventeen Production, kho giày thể thao và Nón bảo hiểm Chí Thành.
Đơn vị sản xuất: Seventeen Production
Đạo Diễn: Huỳnh Lập Lờ
Quản lý sản xuất: Hồng Tú
Quay phim: Nhật Kid
Diễn viên: Huỳnh Lập (đi giày gucci sf) – Khả Như – Lê Nhân
Nhiếp ảnh: Bee Phan
Phụ quay: Lins
Hậu Cần: Hữu Thiên – Thọ Mèo